Tp.HCM kiến nghị giải pháp gỡ vướng khi bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

UBND Tp.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiêu chí xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước với người sử dụng nhà ở do chiếm dụng trước ngày 19/1/2007 nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Trường hợp người sử dụng nhà ở do chiếm dụng trước thời điểm này chưa được ký hợp đồng thuê, sau đó tự sang nhượng thì không cần xét thời điểm bố trí sử dụng nhà ở, áp dụng cơ chế thu 100% tiền sử dụng đất khi bán nhà theo đơn giá đất hàng năm UBND thành phố ban hành.

Trường hợp người sử dụng nhà ở do chiếm dụng trước thời điểm này đã ký hợp đồng thuê nhà, sau đó chuyển quyền sang thuê cho người khác thì xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở theo thời điểm người chiếm dụng nhà được giải quyết ký hợp đồng thuê nhà.

m

Về vướng mắc phải chờ đưa tiêu chí xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước vào Thông tư hướng dẫn, mà Bộ Xây dựng sắp ban hành để tránh việc xử lý chậm và giải quyết khiếu nại của người dân, UBND Tp.HCM kiến nghị Thủ tướng tạm thời chấp thuận cho UBND thành phố vận dụng để xử lý các hồ sơ đã được Bộ Xây dựng chỉ đạo giải quyết trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, trường hợp người đang sử dụng thuộc diện phải xác lập sở hữu nhà nước nhưng trước thời điểm nhà nước xác lập quyền sở hữu đã sử dụng nhà ở và có giấy tờ chứng minh đã sử dụng thì xác định thời điểm bố trí sử dụng theo thời điểm thực tế sử dụng nhà ở đó.

Trường hợp người đang sử dụng nhà ở có giấy tờ chứng minh bố trí sử dụng trước ngày 19/1/2007, không phân biệt đã ký hay chưa ký hợp đồng thuê nhà thì xác định thời điểm bố trí sử dụng theo thời điểm giấy tờ chứng minh bố trí sử dụng nhà ở đó có hiệu lực thi hành. Trường hợp có giấy tờ chứng minh việc bố trí sử dụng, nhưng trước thời điểm nhà nước ban hành văn bản bố trí sử dụng đã sử dụng nhà ở đó thì  xác định thời điểm bố trí sử dụng theo thời điểm thực tế sử dụng nhà ở đó.

Trường hợp người sử dụng không có giấy tờ bố trí sử dụng nhưng cơ quan có thẩm quyền đã ký hợp đồng thuê nhà trước 19/1/2007 và đã truy thu tiền thuê nhà ở thì xác định thời điểm bố trí sử dụng theo thời điểm bắt đầu thu tiền thuê nhà ở. Trường hợp đã ký hợp đồng thuê nhà nhưng không truy thu tiền thuê nhà thì xác định thời điểm bố trí sử dụng theo thời điểm ký kết hợp đồng.

(Theo Nhịp sống kinh doanh)