Tp.HCM: Điều chỉnh lại các quy hoạch ảnh hưởng đến người dân

UBND Tp.HCM vừa giao Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với UBND các quận, huyện đánh giá việc thực hiện quy hoạch hiện nay của các địa phương.

Tp.HCM yêu cầu rà soát lại quy hoạch ảnh hưởng đến người dân trên địa bàn
Tp.HCM yêu cầu rà soát lại quy hoạch ảnh hưởng đến người dân trên địa bàn

Qua đó, đề xuất điều chỉnh những khu vực quy hoạch còn vướng mắc, không khả thi, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tại khu vực, thuộc các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao đề xuất việc bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp cấp phép xây dựng có thời hạn vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2015 của UBND Tp.HCM quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bên cạnh đó, để tháo gỡ vướng mắc cho người dân trong khu vực có chức năng quy hoạch là đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới, Tp.HCM sẽ điều chỉnh Quyết định số 27/2014 về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố.

(Theo Báo Xây dựng Online)