1. Môi giới bất động sản

Môi giới bất động sản là công việc trung gian giữa người có nhu cầu mua (thuê) với người bán (hoặc cho thuê), thường được trả công theo một tỷ lệ nào đó trên tổng giá trị giao dịch được gọi là hoa hồng. Môi giới bất động sản khác nhân viên bán hàng ở chỗ, nhân viên bán hàng chỉ đơn thuần là tìm kiếm người mua còn môi giới bất động sản là tìm kiếm và kết nối người bán và người muốn mua bất động sản.

Nói đơn giản, môi giới bất động sản chính là những hoạt động tư vấn, quảng cáo, tiếp thị bất động sản tới người có nhu cầu mua bán – thuê và cho thuê bất động sản. Môi giới bất động sản sẽ hỗ trợ cho khách hàng các quyền liên quan đến BĐS, thực hiện những yêu cầu của khách hàng như HĐ bán, trao đổi, cho thuê,…

e

2. Đại lý môi giới bất động sản

Một đại lý môi giới bất động sản thông thường không hoạt động độc lập được như một nhà môi giới bất động sản thực thụ. Lý do đầu tiên là về bằng cấp, và kinh nghiệm. Một đại lý môi giới bất động sản (Real Estate Agent) thường hoạt động dưới quyền của một nhà môi giới bất động sản.

Thông thường một đại lý môi giới bất động sản sẽ có bằng cấp chứng chỉ về chứng nhận người bán hàng (Sale Person). Họ hoạt động theo sự chỉ đạo của nhà môi giới và ít nhiều về trách nhiệm nhà môi giới bất động sản quản lý họ có trách nhiệm liên đới đến các công việc do đại lý môi giới họ quản lý.

Đại lý môi giới cũng có thể chỉ tham gia vào một quá trình nhất định của hoạt động môi giới như:

Đại lý đại diện người bán (Listing Agent hay Seller’s Agent)

Đại lý này chỉ làm việc tạo nguồn hàng hay đại diện làm việc cho người bán và không bao giờ làm việc cho người mua.

Đại lý đại diện người mua (Buyer’s Agent)

Đại lý này chỉ làm việc tìm khách hàng mua hay đại diện cho khách hàng mua trong các giao dịch mua bán mà không bao giờ đại diện cho người bán.

Đại lý kép (Dual Agent)

Là đại lý cùng lúc đại diện cho cả người bán và người mua trong một giao dịch.

3. Top 5 công ty tư vấn và môi giới bất động sản hàng đầu

r

Dựa vào dữ liệu survey điều tra về số lượng dự án, tiến độ thực hiện, tỷ lệ giao dịch thành công, giá bán của các dự án… cùng nhiều yếu tố khác để xếp hạng các công ty tư vấn, môi giới bất động sản uy tín nhất.

  • Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
  • Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
  • Công ty TNHH CBRE Việt Nam
  • Công ty TNHH Savills Việt Nam
  • Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

Những công ty có mặt trong danh sách này đều có năng lực tài chính ổn định, có kinh nghiệm xây dựng/ kinh doanh và có đóng góp không nhỏ cho sự phát triển chung của toàn ngành bất động sản Việt Nam.