Hà Nội: mới chỉ 1% chung cư cũ được cải tạo, xây dựng lại

Hiện tại, toàn TP. Hà Nội mới xây dựng và cải tạo lại được khoảng 1% trong tổng số 1.516 chung cư cũ. Cần nhanh chóng giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ.

Thực trạng cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và những bất cập này đòi hỏi nhà nước và thành phố cần phải chung tay xây dựng cơ sở hành lang pháp lý đầy đủ, phù hợp hơn, giải quyết được những vấn đề bản chất còn vướng mắc hiện nay để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

1

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo, theo Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và để phù hợp với hiện trạng quản lý sử dụng chung cư cũ tại địa bàn.

Nghị định đã nêu rõ sự cần thiết, thực trạng, dân số, yêu cầu an sinh và mục đích tại các chung cư, thực trạng tham gia của các nhà đầu tư trong thời gian qua, từ đó, xác định tiêu chí các chung cư cũ cần cải tạo, giải pháp, lập lộ trình triển khai và tổ chức thực hiện, báo cáo TP. Hà Nội trước ngày 31/12/2016.

Cũng theo chỉ đạo của thành phố, Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và UBND các quận trước ngày 20/12/2016 sẽ đề xuất UBND thành phố chỉ đạo về nguyên tắc xác định ranh giới các khu chung cư cũ để cải tạo, xây dựng lại (đối với nhà chung cư đơn lẻ, khu chung cư cũ và khu chung cư cũ có nhà ở cũ xen kẽ) và định hướng quy hoạch – kiến trúc để làm cơ sở hướng dẫn các đơn vị liên quan lập quy hoạch chi tiết 1/500 và xác định thời gian hoàn thành.

Cùng với đó, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng, cơ chế, chính sách đặc thù trong xây dựng, cải tạo chung cư cũ; đồng thời hoàn thiện cơ chế, dự thảo tờ trình báo cáo Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận với các nội dung đặc thù theo thẩm quyền quyết định, thực hiện trước ngày 31/1/2017.

Theo UBND TP. Hà Nội, việc cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ nhằm cải thiện điều kiện ở cho một bộ phận người dân và tạo bộ mặt đô thị mới văn minh, hiện đại hơn. Tuy nhiên, hầu hết các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn Hà Nội không thực hiện đúng tiến độ. Thậm chí, có dự án khởi công hàng chục năm vẫn không có kết quả. Vấn đề mấu chốt ở đây vẫn là mâu thuẫn về lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước.

(Theo Vietnam+)