DỊCH VỤ CỦA ZITA

Đăng tin nhà đất

Cung cấp cách đăng tin thông tin nhà đất nhanh chóng và đầy đủ cho người có nhu cầu bán hoặc cho thuê nhà đất.

Thông tin tiện ích

Cung cấp một cách đầy đủ và trực quan đối với vị trí bất động sản. Cùng với các tiện ích xung quanh.


Các công cụ về tài chính - thông tin tài chính để giúp bạn dễ dàng ra quyết định trong các giao dịch nhà đất.

Các công cụ thống kê - đánh giá - dự báo dựa trên dữ liệu lớn để hỗ trợ bạn việc ra quyết định.

Đa nền tảng

Cung cấp cách tìm kiếm trên nhiều nền tảng thiết bị, dễ dàng tiếp cận thông tin dù bạn ở đâu


zita.vn - App Zita về bất động sản trên apple store. zita.vn - App Zita về bất động sản trên play store.